Przejdź do głównej treści »

Regulamin

Ogólne warunki korzystania ze strony Wilo sklep

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis Wilo sklep działa pod adresem http://www.wilo.ekologika.com.pl/

ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

  1. Treści zawarte w serwisie mają charakter informacyjny.
  2. Wilo sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Wilo sklep oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są redagowane i uaktualniane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Wilo sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność oraz merytoryczną trafność informacji zawartych w opisach produktów, opracowanych na podstawie materiałów informacyjnych i reklamowych producentów. 


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA SERWISU

Serwis nie pobiera i nie prztwarza danych osobowych.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1. Wilo sklep prezentuje na stronach serwisu ofertę produktów wybranych producentów oraz ich usługi.
  2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto podawanymi w polskich złotych.
  3. Wprowadzenie do koszyka wybranego produktu nie jest równoznaczne z jego zakupem.
  4. Ceny mogą ulec zmianie na skutek udzielonego rabatu lub na skutek zmiany ceny przez producenta. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu Internetowego Wilo sklep z wyprzedzeniem.
  3. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
  4. Oferta cenowa zawarta na naszych stronach www nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.